Hasonló, de mégis különböző

Több mint 20 ifjúsági vezető gyűlt össze 9 európai országból, hogy megvitassák a következő lépéseket, amelyekkel egy stabil Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat hozható létre a hosszú távú pozitív változásokért. A találkozó fő célja egy közös út megtalálása volt, ahol a különböző ötletek megosztása után megegyezésre juthattak a résztvevők.

A Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat (Malteser Youth International Network) alapjainak 2015-ös romániai lefektetése után 2016 februárjában a tagországok képviselői Szlovákiában találkozhattak, ahol lehetőség nyílt egy új működési rendszer kialakítására. A hálózat legutóbbi találkozóját június 9. és 13. közt Máltán tartotta.

malta2

Fotó: Eitvydas Bingelis

Hosszú távú céljaik közé tartozik a Máltai segélyszervezetek ifjúsági részlegeit összefogó struktúrák megszilárdítása, a tagok kompetenciáira épülő hálózat létrehozása, a jó tapasztalatok cseréjének lehetővé tétele, a helyi hatás növelése és a Máltai Ifjúsági Hálózat elismertetése nemzetközi szinten.

A Máltán tartott workshop célkitűzései közt kiemelt helyen szerepelt a Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat koherens és hatékony működési mechanizmusának kialakítása. Korábban, a pozsonyi találkozón öt részleg jött létre (programok, emberi erőforrás, reprezentáció, forrásteremtés és adminisztráció), amelyek a konferenciák alatt és között munkacsoportokként működnek: célokat tűznek ki, tevékenységeket terveznek, és új ötleteket fejlesztenek a saját területükön. Hosszú beszélgetéseket követően az átalakult és kibővült részlegek szóvivőiből / koordinátoraiból létrejött egy csoport, akik rendszeres online találkozókat tartanak majd, ahol az aktuális témákat átbeszélik, valamint döntést hoznak a hálózatot érintő kérdésekben.

malta6

Fotó: Eitvydas Bingelis

A találkozó másik célja a csoportkohézió elősegítése, és a hálózat tagjai közti együttműködés növelése volt. Csapatépítő energizáló játékok, változatos szabadidős tevékenységek támogatták a folyamatot, amely során lehetőség nyílt a tapasztalatcserére, a következő projektek tervezésére, valamint a különböző területeken való közös munkára.

malta3

Fotó: Eitvydas Bingelis

A hálózat fejlesztésére szolgáló tevékenységek mellett a helyszín különleges hozzáadott értéket képviselt a résztvevők számára. A célok közé tartozott, hogy az országok képviselői jobban megértsék a Máltai Lovagrend értékeit és tisztában legyenek azzal az örökséggel, ami a munkájuk alapját biztosítja. A fővárosban, Vallettában (a Szent János-társkatedrálisban és a Casa Rocca Piccolában) szervezett idegenvezetések, valamint Málta középkori fővárosában, Mdinában töltött idő során a jelenlevők betekintést nyerhettek a Rend sokrétű örökségébe, valamint a szigetország történelmébe.

malta4

Fotó: Eitvydas Bingelis

A Nemzetközi Máltai Ifjúsági Hálózat következő találkozójára november elején Lengyelországban kerül sor. Addig a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó, a közös projektek és a résztvevő országok nyári táborai során a hálózat tagjainak lehetősége nyílik a további találkozókra, és az együtt töltött idő alatt közösen dolgozhatnak a hálózat kitűzött céljáért, vagyis „a hatékony ifjúsági munka inspirálásáért” (Inspire youth work that matters).

malta5

Szakszon Réka